Handböcker

När sex gör ont

Handboken ”När sex gör ont” handlar om precis det. I boken förklarar vi olika orsaker till samlagssmärta. Vi ger tips på vad du själv kan göra innan du tagit kontakt med en mottagning som behandlar samlagssmärta och vestibulit/vestibulodyni.

”När sex gör ont” beskriver också andras erfarenheter. Tjejer och deras partners berättar om sina tankar och ger kommentarer och tips till andra som har ont vid sex. Handboken beskriver olika typer av behandlingar och i slutet av boken ges också tips på material och webbplatser för fortsatt läsning.

Boken kostar 100 kr/st.

Beställ boken

Nu också som e-bok

Köp ”När sex gör ont” som e-bok från Apple iTunes.

E-boken kostar 99 kr.

Till Apple iTunes

Smärta vid samlag – en teambehandling

I början av 2002 lade vi märke till en ökning av tjejer som sökte för samlagssmärta/vestibulit. Att som behandlare möta tjejerna med samlagssmärta var både frustrerande och svårt eftersom problematiken är så komplex. För oss uppstod många frågor kring hur man förklarar orsakerna till samlagssmärtan. Vi funderade också kring vilka konsekvenser samlagssmärtan får för tjejen och hennes eventuella partner.

Det blev utgångspunkten för en metodutveckling som resulterade i en teambehandlingsmodell för ungdomsmottagningar, Huddingemodellen. Teambehandlingsmodellen har vi beskrivit i handboken ”Smärta vid samlag-en teambehandling”.

Den är framförallt tänkt för kollegor men också för andra personer som kommer i kontakt med och är intresserad av problematiken. Huddingemodellen har väckt ett stort intresse och används på ungdomsmottagningar över hela landet. Vi har utvärderat Huddingemodellen för att få veta vad tjejerna tyckte om behandlingen och om de hade blivit smärtfria. Utvärderingen visade bra resultat.

Beställ boken

Smärta vid samlag – en teambehandling, manual Huddingemodellen

Den här manualen är ett komplement till handboken ”Smärta vid samlag en teambehandling, och presenterar behandlingsprocessens olika delar.

Innehållet består bland annat av:

  • Det inledande besöket hos barnmorska
  • Vilka kvinnor har behov av att ingå i en teambehandling?
  • Läkarens bedömning och diagnos
  • Presentation av Huddingemodellen för hen
  • Överlämnande
  • Det inledande besöket hos kurator
  • Återkoppling av behandlingsprocessen
  • Utvärderingsinstrument/frågeformulär.

Beställ boken